Γιατί ο χάρακας είναι γκριζαρισμένος;

Όταν χρησιμοποιείτε το Excel, ενδέχεται να διαπιστώσετε ότι ο χάρακας είναι γκριζαρισμένος και δεν μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε. Αυτό συμβαίνει γιατί το ' Κυβερνήτης ' από προεπιλογή είναι γκρι έξω στο Κανονική θέα και Προεπισκόπηση αλλαγής σελίδας , και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε μόνο στο Προβολή διάταξης σελίδας .

Βήμα 1: Κάντε κλικ στο Θέα Καρτέλα από την κορδέλα.

Βήμα 2: Ο χάρακας εμφανίζεται σε διαφορετικές προβολές:1. Ο χάρακας είναι γκριζαρισμένος στο Κανονική θέα ;

2: Ο χάρακας είναι γκριζαρισμένος στο Προεπισκόπηση αλλαγής σελίδας ;

3: Ο χάρακας είναι διαθέσιμος στο Προβολή διάταξης σελίδας .