Μετατρέψτε την αστρονομική μονάδα σε χιλιοστό

Η αστρονομική μονάδα είναι μια μονάδα μήκους που είναι περίπου η απόσταση από τη γη στον ήλιο. Μία αστρονομική μονάδα ισούται με 1,495978707 × 10 14 χιλιοστά.

Τύπος:

1 αστρονομική μονάδα = 1,495978707 × 10 14 χιλιοστάΣύμβολα:

  • Αστρονομική μονάδα : au
  • Χιλιοστά: mm

Μετατροπή σε Μετρητή:

  • 1 αστρονομική μονάδα = 1,495978707 × 10 έντεκα μέτρα
  • 1 χιλιοστό = 10 -3 μέτρα

Παραδείγματα:

  • 10 αστρονομικές μονάδες = 10 × 1,495978707 × 10 14 χιλιοστά = 1,495978707 × 10 δεκαπέντε χιλιοστά
  • 20 αστρονομικές μονάδες = 20 × 1,495978707 × 10 14 χιλιοστά = 2,991957414 × 10 δεκαπέντε χιλιοστά

Ακολουθεί η μετατροπή από αστρονομικές μονάδες σε χιλιοστά:

προς την χιλιοστόμετρο προς την χιλιοστόμετρο
1 1,495978707 × 10 14 είκοσι 2,991957414 × 10 δεκαπέντε
δύο 2,991957414 × 10 14 30 4,487936121 × 10 δεκαπέντε
3 4,487936121 × 10 14 40 5,983914828 × 10 δεκαπέντε
4 5,983914828 × 10 14 πενήντα 7,479893535 × 10 δεκαπέντε
5 7,479893535 × 10 14 60 8,975872242 × 10 δεκαπέντε
6 8,975872242 × 10 14 70 1,0471850949 × 10 16
7 1,0471850949 × 10 δεκαπέντε 80 1,1967829656 × 10 16
8 1,1967829656 × 10 δεκαπέντε 90 1,3463808363 × 10 16
9 1,3463808363 × 10 δεκαπέντε 100 1,495978707 × 10 16
10 1,495978707 × 10 δεκαπέντε 1000 1,495978707 × 10 17

Μπορεί να σου αρέσει επίσης: