Μετατρέψτε την αστρονομική μονάδα σε εκατοστό

Η αστρονομική μονάδα είναι μια μονάδα μήκους που είναι περίπου η απόσταση από τη γη στον ήλιο. Μία αστρονομική μονάδα ισούται με 1,495978707 × 10 13 εκατοστά.

Τύπος:

1 αστρονομική μονάδα = 1,495978707 × 10 13 εκατοστά

Σύμβολα:

  • Αστρονομική μονάδα : au
  • Εκατοστό: cm

Μετατροπή σε Μετρητή:

  • 1 αστρονομική μονάδα = 1,495978707 × 10 έντεκα μέτρα
  • 1 εκατοστό = 0,01 μέτρα

Παραδείγματα:

  • 10 αστρονομικές μονάδες = 10 × 1,495978707 × 10 13 εκατοστά = 1,495978707 × 10 14 εκατοστά
  • 20 αστρονομικές μονάδες = 20 × 1,495978707 × 10 13 εκατοστά = 2,991957414 × 10 14 εκατοστά

Ακολουθεί η μετατροπή από αστρονομικές μονάδες σε εκατοστά:

προς την εκατοστόμετρο προς την εκατοστόμετρο
1 1,495978707 × 10 13 είκοσι 2,991957414 × 10 14
δύο 2,991957414 × 10 13 30 4,487936121 × 10 14
3 4,487936121 × 10 13 40 5,983914828 × 10 14
4 5,983914828 × 10 13 πενήντα 7,479893535 × 10 14
5 7,479893535 × 10 13 60 8,975872242 × 10 14
6 8,975872242 × 10 13 70 1,0471850949 × 10 δεκαπέντε
7 1,0471850949 × 10 14 80 1,1967829656 × 10 δεκαπέντε
8 1,1967829656 × 10 14 90 1,3463808363 × 10 δεκαπέντε
9 1,3463808363 × 10 14 100 1,495978707 × 10 δεκαπέντε
10 1,495978707 × 10 14 1000 1,495978707 × 10 16

Μπορεί να σου αρέσει επίσης: