Μετατρέψτε την αστρονομική μονάδα σε νανόμετρο

Η αστρονομική μονάδα είναι μια μονάδα μήκους που είναι περίπου η απόσταση από τη γη στον ήλιο. Μία αστρονομική μονάδα ισούται με 1,495978707 × 10 είκοσι νανόμετρα.

Τύπος:

1 αστρονομική μονάδα = 1,495978707 × 10 είκοσι νανόμετραΣύμβολα:

  • Αστρονομική μονάδα : au
  • Νανόμετρο: nm

Μετατροπή σε Μετρητή:

  • 1 αστρονομική μονάδα = 1,495978707 × 10 έντεκα μέτρα
  • 1 νανόμετρο = 10 -9 μέτρα

Παραδείγματα:

  • 10 αστρονομικές μονάδες = 10 × 1,495978707 × 10 είκοσι νανόμετρα = 1,495978707 × 10 είκοσι ένα νανόμετρα
  • 20 αστρονομικές μονάδες = 20 × 1,495978707 × 10 είκοσι νανόμετρα = 2,991957414 × 10 είκοσι ένα νανόμετρα

Ακολουθεί η μετατροπή από αστρονομικές μονάδες σε νανόμετρα:

προς την νανόμετρο προς την νανόμετρο
1 1,495978707 × 10 είκοσι είκοσι 2,991957414 × 10 είκοσι ένα
δύο 2,991957414 × 10 είκοσι 30 4,487936121 × 10 είκοσι ένα
3 4,487936121 × 10 είκοσι 40 5,983914828 × 10 είκοσι ένα
4 5,983914828 × 10 είκοσι πενήντα 7,479893535 × 10 είκοσι ένα
5 7,479893535 × 10 είκοσι 60 8,975872242 × 10 είκοσι ένα
6 8,975872242 × 10 είκοσι 70 1,0471850949 × 10 22
7 1,0471850949 × 10 είκοσι ένα 80 1,1967829656 × 10 22
8 1,1967829656 × 10 είκοσι ένα 90 1,3463808363 × 10 22
9 1,3463808363 × 10 είκοσι ένα 100 1,495978707 × 10 22
10 1,495978707 × 10 είκοσι ένα 1000 1,495978707 × 10 23

Μπορεί να σου αρέσει επίσης: