Μετατροπή Αστρονομικής Μονάδας σε Μικρόμετρο

Η αστρονομική μονάδα είναι μια μονάδα μήκους που είναι περίπου η απόσταση από τη γη στον ήλιο. Μία αστρονομική μονάδα ισούται με 1,495978707 × 10 17 μικρόμετρα.

Τύπος:

1 αστρονομική μονάδα = 1,495978707 × 10 17 μικρόμετρα

Σύμβολα:

  • Αστρονομική μονάδα : au
  • Μικρόμετρο: μm

Μετατροπή σε Μετρητή:

  • 1 αστρονομική μονάδα = 1,495978707 × 10 έντεκα μέτρα
  • 1 μικρόμετρο = 10 -6 μέτρα

Παραδείγματα:

  • 10 αστρονομικές μονάδες = 10 × 1,495978707 × 10 17 μικρόμετρα = 1,495978707 × 10 18 μικρόμετρα
  • 20 αστρονομικές μονάδες = 20 × 1,495978707 × 10 17 μικρόμετρα = 2,991957414 × 10 18 μικρόμετρα

Ακολουθεί η μετατροπή από αστρονομικές μονάδες σε μικρόμετρα:

προς την μικρόμετρο προς την μικρόμετρο
1 1,495978707 × 10 17 είκοσι 2,991957414 × 10 18
δύο 2,991957414 × 10 17 30 4,487936121 × 10 18
3 4,487936121 × 10 17 40 5,983914828 × 10 18
4 5,983914828 × 10 17 πενήντα 7,479893535 × 10 18
5 7,479893535 × 10 17 60 8,975872242 × 10 18
6 8,975872242 × 10 17 70 1,0471850949 × 10 19
7 1,0471850949 × 10 18 80 1,1967829656 × 10 19
8 1,1967829656 × 10 18 90 1,3463808363 × 10 19
9 1,3463808363 × 10 18 100 1,495978707 × 10 19
10 1,495978707 × 10 18 1000 1,495978707 × 10 είκοσι

Μπορεί να σου αρέσει επίσης: