Πώς να αλλάξετε τη ζώνη ώρας στο Outlook

Η ζώνη ώρας στο Outlook είναι σημαντική και θα επηρεάσει όλα τα συμβάντα σας (π.χ. συσκέψεις, ραντεβού) στο ημερολόγιο. Κανονικά δεν χρειάζεται να αγγίξετε τη ζώνη ώρας, αλλά μπορείτε να αλλάξετε σε διαφορετική ζώνη ώρας στις καταστάσεις που πρέπει να αλλάξετε. Για παράδειγμα, βρίσκεστε σε επαγγελματικό ταξίδι σε άλλη χώρα.

Βήμα 1: Κάντε κλικ στο ' Αρχείο καρτέλα ' από την Κορδέλα.

Βήμα 2: Επιλέξτε ' Επιλογές ' από την αριστερή πλοήγηση για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου 'Επιλογές του Outlook'.

Βήμα 3: Κάντε κλικ στο ' Ημερολόγιο ' από την αριστερή γραμμή πλοήγησης.

Βήμα 4: Μετακινηθείτε προς τα κάτω και βρείτε ' Ζώνες ώρας ', κάντε κλικ στο πλαίσιο ζώνης ώρας και επιλέξτε μία από τις ζώνες ώρας από την αναπτυσσόμενη λίστα.

Βήμα 5: Κάντε κλικ στο ' Εντάξει ' για να κλείσετε το παράθυρο 'Επιλογές του Outlook'.