Πώς να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία DAY

Η συνάρτηση DAY επιστρέφει την ημέρα μιας ημερομηνίας.

Τύπος:

=DAY(σειριακός_αριθμός)Επεξηγήσεις:

Απαιτείται ο σειριακός_αριθμός, η ημερομηνία που πρέπει να βρείτε την ημέρα.

Προφυλάξεις:

Οι ημερομηνίες αποθηκεύονται ως διαδοχικοί αύξοντες αριθμοί και η 1η Ιανουαρίου 1900 είναι ο σειριακός αριθμός 1.

Λήψη: Λειτουργία DAY