Πώς να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση κειμένου

Η συνάρτηση TEXT είναι να μετατρέπει τιμές σε κείμενο με τη μορφή που καθορίσατε. Δείτε παρακάτω για λεπτομέρειες ή ελέγξτε περισσότερες λειτουργίες κειμένου .

Τύπος:

=TEXT(τιμή, μορφή_κείμενο)Επεξηγήσεις:

– Απαιτείται τιμή, η τιμή που πρέπει να μετατρέψετε σε κείμενο, όπως μια αριθμητική τιμή.

– Απαιτείται Format_text, η μορφή που θέλετε στο νέο κείμενο, για παράδειγμα, 'μμ/ηη/εεεε'.

Προφυλάξεις:

Το όρισμα format_text δεν μπορεί να περιλαμβάνει αστερίσκο (*).

Παράδειγμα: Μετατρέψτε τον αριθμό '1234.567' σε κείμενο χωρίς δεκαδικό.

=T(1234.567,'#') ή =T(1234.567,'0')

Το αποτέλεσμα επιστρέφει 1235.

Λήψη: Λειτουργία κειμένου