Πώς να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση RANDBETWEEN

Η συνάρτηση RANDBETWEEN είναι να επιστρέψει έναν τυχαίο ακέραιο μεταξύ των δύο αριθμών.

Τύπος:

=RANDBETWEEN (κάτω, πάνω)Επεξηγήσεις:

– Απαιτείται το κάτω μέρος, που είναι ο μικρότερος ακέραιος.

– Απαιτείται η κορυφή, που είναι ο μεγαλύτερος ακέραιος.

Προφυλάξεις:

– Θα εμφανίζεται ένα νέο τυχαίο κάθε φορά που υπολογίζεται το φύλλο εργασίας ή πατήστε 'F9' για να αλλάξετε τα αποτελέσματα.

Λήψη: Λειτουργία RANDBETWEEN