Πώς να κλείσετε το παράθυρο 10

Ένα από τα περισσότερα πράγματα όταν εργάζεστε με έναν υπολογιστή είναι να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε τον υπολογιστή. Εάν ο υπολογιστής σας διαθέτει παράθυρο 10, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να τερματίσετε τη λειτουργία ή να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.

Βήμα 1: Κάντε κλικ στο ' Αρχή κουμπί ';

Βήμα 2: Κάντε κλικ στο ' Εξουσία κουμπί ';

Βήμα 3: Κάντε κλικ στο ' ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ' από την αναδυόμενη λίστα.

Μπορείτε επίσης να κάνετε επανεκκίνηση ή να βάλετε τον υπολογιστή σας σε αδράνεια με τα ίδια βήματα.