Πώς να συγχωνεύσετε ημερομηνίες με κείμενο στο Excel

Η ημερομηνία αποθηκεύεται ως σειριακός αριθμός και μπορεί να έχει πολλές διαφορετικές μορφές στο Excel. Κατά τη συγχώνευση απευθείας με το κείμενο, η ημερομηνία θα γίνει σειριακός αριθμός.

Για να αποφύγετε τη μετατροπή ημερομηνιών σε σειριακούς αριθμούς, κατά τη συγχώνευση με κείμενο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Λειτουργία TEXT για να μετατρέψετε την ημερομηνία σε μορφή κειμένου. Να μερικά παραδείγματα.

1. 11 Αυγούστου 2013 (ΗΗ ΜΜΜΜ, ΕΕΕΕ)=ΚΕΙΜΕΝΟ(A2'ΜΜΜΜ ΗΗ, ΕΕΕΕ')

2. 11 Αυγούστου 2013 (ΗΗ ΜΜΜ, ΕΕΕΕ)

=ΚΕΙΜΕΝΟ(A2'ΗΗ ΜΜΜ, ΕΕΕΕ')

3. 8/11/2013 (Μ/Η/ΕΕΕΕ)

=TEXT(A2'M/D/YYYY')

4. 8-11-2013 (Μ-Η-ΕΕΕΕ)

=TEXT(A2'M-D-YYYY')