Πώς να ταξινομήσετε έναν πίνακα

Δείτε τα παρακάτω βήματα για να ταξινομήσετε έναν πίνακα:

Βήμα 1: Στον Πίνακα, κάντε κλικ στο μικρό τρίγωνο ακριβώς μετά το όνομα της στήλης στην επάνω σειρά.

Βήμα 2: Στο αναδυόμενο παράθυρο, επιλέξτε ' Ταξινόμηση από το μεγαλύτερο προς το μικρότερο ' ή ' Ταξινόμηση από το μικρότερο προς το μεγαλύτερο ';Βήμα 3: Θα δείτε τον πίνακα με τη σειρά (π.χ. Ταξινόμηση από το μεγαλύτερο προς το μικρότερο για την πρώτη στήλη).