Πόσες μέρες το 2026

2025 2026 2027

Το 2026 είναι ένα κοινό έτος με 365 ημέρες, που ισούται με 8.760 ώρες ή 31.536.000 δευτερόλεπτα.

Μετρήστε με Αποτελέσματα
Μήνες 12
Ημέρες 365
Εβδομάδες/ημέρες 52 εβδομάδες και 1 ημέρα
Εβδομάδες 52.14
Ωρες 8.760
Λεπτά 525.600
Δευτερόλεπτα 31.536.000

Ημέρες το 2026: Υπάρχουν 7 μήνες με 31 ημέρες, 4 μήνες με 30 ημέρες και 1 μήνας με 28 ημέρες ή 52 εβδομάδες και 1 ημέρα το 2026 όταν μετράμε ανά εβδομάδες.

Το 2026, υπάρχουν 53 Πέμπτες και 52 Κυριακές, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο.

Η πρώτη και η τελευταία μέρα του χρόνου πέφτουν Πέμπτη.

Μήνας Ήλιος Μου Τρ Νυμφεύω Συλλέγω Παρ Σάβ Σύνολο
Ιανουάριος 4 4 4 4 5 5 5 31
Φεβρουάριος 4 4 4 4 4 4 4 28
Μάρτιος 5 5 5 4 4 4 4 31
Απρίλιος 4 4 4 5 5 4 4 30
Ενδέχεται 5 4 4 4 4 5 5 31
Ιούνιος 4 5 5 4 4 4 4 30
Ιούλιος 4 4 4 5 5 5 4 31
Αύγουστος 5 5 4 4 4 4 5 31
Σεπτέμβριος 4 4 5 5 4 4 4 30
Οκτώβριος 4 4 4 4 5 5 5 31
Νοέμβριος 5 5 4 4 4 4 4 30
Δεκέμβριος 4 4 5 5 5 4 4 31
Σύνολο 52 52 52 52 53 52 52 365

Ελέγξτε τον αριθμό των ημερών ανά μήνα: