Τρόπος χρήσης Flash Fill για διαχωρισμό δεδομένων

Flash Fill γεμίζει αυτόματα τα κελιά με το υπάρχον μοτίβο δεδομένων. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να χρησιμοποιήσετε το flash fill για να διαχωρίσετε δεδομένα:

Βήμα 1: Πληκτρολογήστε δεδομένα στο πρώτο κελί.

Βήμα 2: Πληκτρολογήστε δεδομένα με τον ίδιο κανόνα στο δεύτερο κελί.Βήμα 3: Πατήστε ' Εισαγω ' κλειδί για να έχετε όλα τα δεδομένα.

Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε τις εντολές στην κορδέλα.

Βήμα 1: Πληκτρολογήστε δεδομένα στο πρώτο κελί.

Βήμα 2: Κάντε κλικ στο ' Σπίτι καρτέλα ' από την κορδέλα.

Βήμα 3: Κάντε κλικ στο ' Γέμισμα ' στην ενότητα Επεξεργασία και επιλέξτε ' Flash Fill ' από την αναπτυσσόμενη λίστα.